Một kinh nghiệm độc đáo tại Hà Nội

Một số người nói, "Hãy tưởng tượng một thành phố nơi trung cổ và hiện đại cùng tồn tại, một thành phố với một sự pha trộn của ân sủng Paris và tốc độ châu Á. Hà Nội là nơi mà trí tưởng tượng trở thành hiện thực ", Tôi thực sự cảm thấy ... Tiếp tục đọc →